அராலி சந்தியில் இருந்து குறிகட்டுவான் வரை சிரமதானம்

சுற்றுச்சூழலை சுத்தமாக வைத்திருத்தல் என்பதை விழிப்புணர்வாக கொண்டு பொதுமக்கள் பெரும் சிரமதானம் ஒன்றினை கடந்த வாரம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

யாழ்ப்பாணம் ஊர்காவற்றுறை பொலிஸ் எல்லைக்குட்பட்ட அராலி சந்தியில் இருந்து குறிகட்டுவான் வரை குறித்த சிரமதானம் முன்னெடுக்கப்படுவதுடன் அதிகளவான பொதுமக்களும் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றுள்ளனர்.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *