பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலையின் வெளிநோயாளர் பிரிவின் சிறிய பகுதி

பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலையின் வெளிநோயாளர் பிரிவின் சிறிய பகுதி கஐh புயலின் கோரத்தாண்டவத்தினால் சேதமடைந்தது.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *