இராணுவத்தை சாட்டி புலம் பெயர்ந்தவர்களிகளிடம் கப்பம் வாங்கும் கள்ளமண் செல்வா

நெல்லியடி வீடிக்குணத்தின் வம்பில் பிறந்த (இரண்டாவது மனைவிக்கு வேசையாடி பிறந்த ) செல்வா என்ற ஆரிய குணறாஜா செல்வா தனது சுயபாதுகாப்புக்கு இராணுவத்துடன் சேந்து சமூக சேவை சைய்வதாக காட்டிக்கொண்டு புலம்பெயர்ந்த தமிழரிடம் கப்பம் பெற்று வருகிறார்.

யாழில் வறிய மக்களுக்கு உதவ என்று பல கோடியை ஏப்பம் விட்டு வரும் கள்ளமண் கண்ணன் எனப்படும் ஆரியகுணறாஜா செல்வா இராணுவ சேவை என்று போட்டுகொண்டு அனுமதிபத்திரம் இல்லாத பயணிகள் பேரூந்து சேவையை நடாத்தி அந் த பேரூந்தில் வடபகுதியில் இருந்து nதைன் இலங்கைக்கு கஞ்சா கடத்தி வருகிறார்.

புலிகளின் பணம் 15 கோடியை தனது சொந்த பணமாக சுறுட்டி வைத்திருக்கு ஆரியகுறாஜா செல்வா யுத்த காலத்தில் கோதபாயவை கொலை செய்ய புலிகளின் பாண்டியனுக்கு மலேசியாவில் வைத்து 2 கோடி கொடுத்தவர்.

புலிகளின் பணத்தில் BMW கார் , நெல்லியடியில் LTTE அலுவலக கட்டிடம், காணிகள் , LTTE முதலீடுகளை வைத்திருக்கும் அந்த வம்பில் பிறந்தவன் எந்த ஒரு சந்தர்பத்திலும் தனது சொந்த பணத்தில் ஒரு ரூபாய்தனும் அப்பாவி பொதுமக்களுக்கு செலவு செய்ததாக வரலாறு இல்லை.

கள்ளமண் கண்ணன் முதலில் தன்னிடம் இருக்கும் புலிகளின் சொத்துகளை அனைத்தையும் இராணுவத்தினர் ஊடாக ஒப்படைத்து அவற்றை முதலில் பொது சேவைக்கு பயன்படுத்த இராணுவம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

இராணுவத்தை சாட்டி ஜரோப்பிய நாடுகளில் பணம் வசூலித்து வரும் ஆரியகுணறாஜா செல்வா அவற்றில் ஒரு சயற தொகையை மட்டும் வைத்து உலர் உணவு பொருட்களை பொலித்தின் பைகில் வைத்து இராணுவத்தை வைத்து கொடுத்துவிட்டு அதனை ஊடகங்களில் செய்தியாக போட்டு பாரிய பல கோடி மோசடிகளை செய்து வருகிறார்.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *