கசகஸ்தான் கலப்பு நீதிமண்றத்தை ஆய்வு செய்த யாழ் சேது

கசகஸ்தான் அரசியல் அமைப்பிற்குள் செயற்பட்டுவரும் பிரித்தானிய நீதிபதிகள் உட்பட சும்மார் 30 நாட்டு சட்டதரனிகள் நீதிபதிகளால் இயக்கபட்டுவரும் கலப்பு நீதிமண்றத்தை பார்வையிட்டதாக சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாக அறிய முடிகிறது.

கசகஸ்தான் நாட்டிலும் டுபாயிலும் உலக வர்த்தகர்களை கவரும் வகைகயில் கலப்பு நீதிமண்றம் இருந்து வருகின்றமை குறிப்பிடதக்கது.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *