இலங்கையுடன் கைகோர்க்கும் நோர்வே!!

இலங்கையில் ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தித் திட்டம் முன்னெடுக்கும், சமாதானம், நீதி மற்றும் உறுதியான நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தும் திட்டத்துக்கு உதவிகளை வழங்கும் உடன்படிக்கையில் நோர்வே அரசு கைச்சாத்திட்டுள்ளது.

இலங்கை மற்றும் மாலைதீவுகளுக்காக நோர்வே தூதுவர் தோர்ப்ஜோர்ன் கவுஸ்டட்சேதர் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் இலங்கைக்காக பணிப்பாளர் யோர்ன் சொரென்சன் ஆகியோர் இந்த பங்காண்மை உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திட்டுள்ளனர்.

இந்த உதவித் தொகையின் பெறுமதி 12.6 மில்லியன் குரோன் (1.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள்) ஆக அமைந்துள்ளது.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *